Nota prawna

Zawartość niniejszej witryny podlega ochronie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Prawa z tego tytułu są zastrzeżone. Wykorzystywanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie stanowi naruszenie praw autorskich. Żadne materiały znajdujące się w niniejszej witrynie nie mogą być udostępniane publicznie, reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Autora. Modyfikacja tych materiałów, bądź korzystanie z nich w innych celach, bedzie każdorazowo stanowić naruszenie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zastrzeżeń prawnych, praw autorskich oraz ochrony prywatności podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej, należy przesłać korzystając z formularza kontaktowego.